PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      PUBLICATION      •      PRINT      •      TYPE      •      OTHER      •      

Ymke Slob

Ymke is een derderjaars studente Graphic Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In haar werk staat maatschappelijke betrokkenheid en cultuur centraal.


MEER INFO


email
instagram
Ymke Slob


Een nieuwsgierige en maatschappelijk betrokken ontwerper, met een grote liefde voor boeken en print

PUBLICATIES

>   15 maart 2023

>   Als je goed om je heen kijkt

>   Verborgen gewoel

>   Espero pri desajno

>   Cadence

PRINT & TYPE

>   Could this be
>   Over taal gesproken

>   Vernal15 maart 2023

Een publicatie naar aanleiding van een interview met ontwerper Jeremy Jansen. Tijdens het gesprek hebben is er gefocust op zijn visie en blik op ontwerp en taal. 

Werken die zijn  besproken zijn onder andere ‘Eindhovenseweg 56’ en ‘Hoarder Order’. Hierin viel een archiverend asspect op, wat in veel van het werk van Jansen voorkomt. Dit heeft onder andere het ontwerp voor deze publicatie geïnspireerd. Deze begint met een archief de dag van het interview in foto’s. Hierna volgt het gehele intervieuw getranscirbeerd en uiteengehaald in twee aparte ‘archieven’: zelfstandig- en bijvoegelijk- naamwoorden en persoonlijk voornaamwoorden. 150 x 95 x 13 mm
+ zelfgemaakte case


2023

Als je goed om je heen kijkt

Een publicatie in de vorm van een almanak. Er is onderzoek gedaan naar de kleur van de natuur om ons heen, op een groeiende schaal. Deze begint bij de planten in mijn huis en zoomt uit tot de kleur van het universum. Dit om te laten zien dat natuur overal is, als je maar goed genoeg kijkt. Misschien kunnen we zo langzaam ons begrip van natuur aanpassen en ook de kleine groene uitingen in steden als natuur gaan aanschouwen. Achterin bevinden zich de namen, coördinaten en de verschillende schalen van de afbeeldingen.148 x 105 x 24 mm
+ stofomslag

2022
Verborgen Gewoel - Rolf Wienbelt

Met het werk van illustrator Rolf Wienbelt is deze publicatie ontworpen. Zijn project ontstond vanuit een onderzoek naar het verschil in temporaliteit tussen natuur en mens. Dit verschil is een grote oorzaak voor het gebrek aan verbinding. 

Op één vel papier is vervolgens een stopmotion ontstaan die het leven van een boom verkent. In de publicatie is geprobeerd een gevoel te geven aan de enorme hoeveelheid stappen en scans die tot de stopmotion hebben geleid. Om deze reden is ervoor gekozen om de publicatie extra groot te maken, maar wel het gewicht laag te houden door opgedikt papier te gebruiken. 280 x 210 x 42 mm
zwitserse bindwijze

Op het moment te zien in de expositie 
‘Meanderen’ in DOK Delft


2023
Espero pri dezajno

Wat als landsgrenzen zouden kunnen verdwijnen? Zouden we één samenleving kunnen creëren? Welke rol kan de ontwerper hierin spelen? 

Deze bundel publicaties in verschillende talen werpen een fictieve blik op de toekomst waar het klimaatprobleem voor een enorme vluchtenlingencrisis heeft gezorgd. De publicatie bevat een manifest voor ontwerpers om de wereld Esperanto te leren, zodat landsgrenzen kunnen vervagen en de klimaatvluchteling goed kan integreren. 

De taal Esperanto is in 1887 door de Poolse L. L. Zamenhof gecreërd, met als doel meer eenheid te scheppen onder wereldburgers.148 x 90 x 3 mm

versies:   Engels - Esperanto
                Nederlands - Esperanto
                Frans - Esperanto
                Russisch - Esperanto
2022


Cadence

Een riso-publicatie naar aanleiding van een boek met werk van Henk van Putten. Vanuit een scan van zijn werk ‘Cadence’ (1985) is een onderzoek ontstaan om te kijken hoe hier een spelende tweede visuele laag in aangebracht kon worden. Ook is er onderzocht hoe vanuit één beeld meerdere vormen kunnen ontstaan. Hierin heeft het spel en de riso printer het proces gestuurd.145 x 103 x 18 mm
+ doorschijnend stofomslag
2022